Bedrijf

Uitgelichte afbeelding

Wageningen University & Research , Wageningen

Droevendaalsesteeg 4 - Gebouw Omnia: Hoge Steeg 2
6708 PB Wageningen

Wij hebben 26 windmolens in Lelystad die elektriciteit direct aan het net leveren. Steeds meer daken van de WUR-gebouwen leveren zonne-energie. De universiteit streeft naar duurzame inkoop, biodiversiteit, en monitort grondstoffenverbruik voor verduurzaming. Het mobiliteitsbeleid focust op minder vervoersbewegingen en groener transport. De universiteit stimuleert duurzaam vervoer en heeft maatregelen gericht op een efficiënter en groener wagenpark.

Thema's


Foto's

Toegepaste maatregelen

Groendak, Dakisolatie, Kleine isolerende maatregelen, Wandisolatie, Vloerisolatie, PV-panelen, Kleine windmolen, Vraaggestuurd verwarmen, Buffervat, Lucht/lucht-warmtepomp, Warmte-koudeopslag met gesloten bron, Lucht/water-warmtepomp, Waterzijdig inregelen verwarmingsinstallatie, Waterbesparende maatregelen, Natuurlijke ventilatie, Warmte- en/of koudeopslag in de bodem (WKO), Gebouwbeheersysteem (GBS), Slimme meter, Energiemonitor, Ledverlichting, Rapporteren & monitoren, Sturen, Optimalisatie productieproces, Verpakken, Afvalscheiding en -preventie, Duurzaam inkoopbeleid en voorraadbeheer, Bedrijfskleding, Print- en kopieerbeleid, Schoonmaken, Reinigen en ontvetten, Serverruimte | ICT, Kantine en (groot)keuken, Waterdoorlatende verharding, Afvalwaterhergebruik, Groen / blauw dak, Inheemse bomen, Moestuin / pluktuin, Natuurlijke bedrijfskavel, Bevordering biodiversiteit, Faunavoorziening, Groene boomspiegel, Circulaire bedrijfsvoering, Circulair bouwen, Circulair productieproces, Circulaire (kantoor)inrichting, Samenwerking in productieketen en kennisdeling, Elektrische auto’s, Duurzaam vervoerplan, Bevorderen energiezuinige rij- en vaarstijl, Elektrische oplaadpunten, Regeling thuis- en/of telewerken, Bandenspanning, Parkeerbeleid, Organisatiecultuur sociale missie, Groene werkomgeving, Intern en extern HR-beleid, Diversiteit, Gezondheid medewerkers

Over dit bedrijf

Wageningen University & Research … werkt al 105 jaar aan oplossingen voor problemen en richt zich op het vormgeven van een duurzame toekomst. Dit is niet alleen verankerd in ons onderzoek en onderwijs maar ook in de manier waarop WUR wordt bestuurd. We werken vanuit een interdisciplinaire, science-based aanpak aan een antwoord op de grote mondiale uitdagingen die zijn vastgelegd in de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties. Ons strategisch plan is een uitnodiging om dit samen te doen, op landelijk en lokaal niveau. Door nauwe samenwerking met partners, studenten, alumni en burgers komen we tot wetenschappelijk onderbouwde en sociaal inclusieve antwoorden.

Ons onderzoek en onderwijs is onderverdeeld in zes duurzame thema’s: Biodiversiteit, Klimaatverandering, Een circulaire economie, De wereld voeden en Gezonde voeding, gezond leven. Het zesde thema, Artificial intelligence, loopt als een rode draad door alle thema's heen. 

DUURZAME BEDRIJVEN DAGEN

We nemen de aanwezigen mee in de energietransitie van WUR. En laten zien hoe we de afgelopen jaren de energietransitie hebben vormgegeven en hoe we hier in de toekomst mee verder gaan. Na een korte presentatie en interactieve uitwisseling nemen we de aanwezigen mee op een rondleiding over de campus waarbij we de verschillende zichtbare duurzame energietechnieken laten zien. Tijdens deze wandeling is er ruim voldoende tijd voor vragen en discussie.  Bezoekers zijn vanaf 10:15 (inloop) welkom in ons gebouw Omnia, zaal Spectrum gebouw 105.

Hoge Steeg 2, Wageningen

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud