Bedrijf

Uitgelichte afbeelding

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Wageningen

Droevendaalsesteeg 10
6708 PB Wageningen

Op de daken van de bijgebouwen staan thermische zonnepanelen voor verwarming en er zijn PV-panelen voor elektriciteit. Innovatieve technieken, zoals opslag van warm water in de bodem, zorgen voor een behaaglijke temperatuur zonder extra energie. We proberen maximale biodiversiteit op het terrein te krijgen. We gebruiken vacuümtoiletten waarbij uitwerpselen in biogas wordt omgezet. Medewerkers worden gestimuleerd tot duurzaam transport en bewustwording met trainingen over energievermindering en afvalpreventie.

Thema's


Foto's

Toegepaste maatregelen

Industriële warmtepomp, Vraaggestuurd verwarmen, Lage temperatuurverwarming (LTV), Buffervat, Helofytenfilter, Warmte-koudeopslag met gesloten bron, Waterzijdig inregelen verwarmingsinstallatie, Waterbesparende maatregelen, Natuurlijke ventilatie, Mechanische ventilatie, Centrale balansventilatie, Vraaggestuurd ventileren, Warmte- en/of koudeopslag in de bodem (WKO), Gebouwbeheersysteem (GBS), Slimme meter, Energiemonitor, Domotica, Ledverlichting, Daglichtsysteem, Schemerschakelaar, Daglichtafhankelijke regeling, Bewegingssensor, Rapporteren & monitoren, Sturen, Optimalisatie productieproces, Warmteterugwinning uit productieproces, Verpakken, Afvalscheiding en -preventie, Duurzaam inkoopbeleid en voorraadbeheer, Bedrijfskleding, Print- en kopieerbeleid, Schoonmaken, Reinigen en ontvetten, Serverruimte | ICT, Kantine en (groot)keuken, Regenwaterhergebruik, Waterdoorlatende verharding, Afvalwaterhergebruik, Waterbesparing overig, Infiltratievoorziening, Wadi/waterplein, Helofytenvijver, Groen / blauw dak, Inheemse bomen, Kruidenrijke berm, Moestuin / pluktuin, Natuurlijke bedrijfskavel, Bevordering biodiversiteit, Droogtebestendige beplanting, Terugdringen van chemische bestrijdingsmiddelen, Verbetering waterverbruik, Terugdringen van broeikasgasemissies, Duurzame bemesting, Circulaire bedrijfsvoering, Circulair productieproces, Elektrische auto’s, Duurzaam vervoerplan, Bevorderen energiezuinige rij- en vaarstijl, Elektrische oplaadpunten, Bandenspanning, Carpoolen, samen rijden of vanpoolen, Parkeerbeleid, Organisatiecultuur sociale missie, Groene werkomgeving, Intern en extern HR-beleid, Diversiteit, Mensenrechten, Gezondheid medewerkers

Over dit bedrijf

NIOO-KNAW … heeft verschillende maatregelen genomen, waaronder het verminderen van energieverbruik en het bevorderen van energie-efficiëntie in de gebouwen, het gebruik van duurzame materialen en hulpbronnen, en het minimaliseren van afval en emissies.  Ook doen wij veel met biodiversiteit op ons terrein.

Wij streven ernaar om duurzaamheid te bevorderen door middel van ecologisch verantwoord beheer, wetenschappelijk onderzoek en het delen van kennis. Het instituut ziet dat duurzaamheid essentieel is voor het behoud van de natuurlijke omgeving en het welzijn van de huidige en toekomstige generaties. 

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud